fantasy1.jpgfantasy2.jpgfantasy3.jpg

Pivoting the Player (11.06.2013)

 

Już jutro ostatnie spotkanie Koła w tym roku akademickim, więc jak kończyć to w dobrym stylu. Wobec tego zaprosiliśmy dr Sonię Fizek (Journal of Gaming and Virtual Worlds) do przedstawienia nam swojej metody badania postaci grywalnej w grach typu offline CRPG opracowanej w ramach jej pracy doktorskiej pt. Pivoting the Player: A Methodological Toolkit for Player Character Research in Offline Role-Playing Games (Bangor University, 2012).

Model badawczy dr Fizek opiera się na założeniu, że postać stanowi centralny punkt, wokół którego krążą wszystkie pozostałe elementy świata gry. Ta obserwacja stała się podstawą do stworzenia modelu Pivot Player Character Model, ilustrującego doświadczenie rozgrywki z perspektywy postaci grywalnej. Chociaż postaci w grach wideo były analizowane z wielu różnych perspektyw badawczych, do tej pory nie stworzono jednolitej metodologii.  Rozprawa naukowa dr Fizek stara się wypełnić tę lukę. Inspiracją dla proponowanej metody stało się semiologiczne badanie postaci w teatrze przeprowadzone przez Anne Ubersfeld (Czytanie teatru I, 1999).

 

CZAS: 11 czerwca 2013 r., godz. 18:00

MIEJSCE: Pałac Biedermanna, s. 7

PROWADZĄCA: dr Sonia Fizek

 

Koło Naukowe Badaczy Gier | Uniwersytet Łódzki © 2011-12