26-28 czerwca 2014 | Konferencja młodych naukowców | Uniwersytet Łódzki